Biuletyn nr 3

Cena
Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Kwota podatku: 1,33 zł
Szczegóły produktu

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 3

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2015

ISSN 2080-0703

Okładka miękka

Liczba stron: 224

Spis treści:

Artykuły

Adam Paluch Kwiatki pani Elizy

Janusz Radwański Między gwarą a interdialektem. Analiza stanu gwary lasowiackiej na przykładzie kontynuantów samogłosek nosowych

Magdalena Fołta Styl wysoki i niski. Mechanizm obiegów treści w kulturze (dialogowość kultury) na przykładzie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej

Anna Wójcikowska Imiona wiejskich dzieci w okresie przedautonomicznym (na przykładzie Widełki w pow. kolbuszowskim)

Izabela Wodzińska, Arkadiusz Więch  Obraz Żyda w społeczności prowincjonalnej Galicji Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku

Aldona Cholewianka-Kruszyńska Architektura leśna i łowiecka w majątku ordynackim hrabiów Potockich z Łańcuta

Anna Różańska Konstrukcja ozdobnych podłóg drewnianych w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski

Muzealia

Piotr Miodunka  Dom parafialny i organistówka z Książnic

Urszula Rzeszut-Baran  Rośliny w lecznictwie domowym – badania etnobotaniczne, Kopcie 2011

Adam Paluch  A propos: etnobotaniki

Katarzyna Dypa  Program edukacyjny „Szkoła z dawną klasą